Thursday, April 9, 2015

AL-GHUNM BI AL-GHURM
Salah satu kaedah patut syarak dalam Kewangan Islam ialah, Al Ghunm bil Ghurm, simply understood as no pain no gain, atau dalam bahasa yang lebih ‘ekonomi’nya, no risk no return. Ghunm ialah dapatan, sebagaimana kita memahami ghanimah yakni harta rampasan perang, manakala ghurm pula bayaran.

Economists pula berkata-kata, there is no such thing as free lunch. Benda yang nampak percuma pada mata kasar kita, the fact is someone is paying for that. Maka tepatlah juga prinsip al ghunm bil ghurm ini. Tiada dapatan tanpa bayaran, tiada pulangan tanpa risiko. Lantas, mengajar kita konsep usaha dan tawakal. Bukan mendapat hasil tetap, tanpa usaha, dan kebergantungan kepada Allah swt.

Prinsip ini memberi petunjuk bahawa, adanya risiko dalam aktiviti perusahaan meskipun dalam kerangka dan pandangan Islam.

Dalam pelaburan pun ada risk. Risk, atau risiko ini ada yang essential, yakni mesti hadir. Adapun begitu, ada risiko risiko sampingan yang boleh diuruskan untuk dikurangkan, demi keuntungan kedua belah pihak yang berurusan.

Untuk mitigate atau mengurangkan risiko dalam pelaburan ini, salah satu caranya yang kena dengan perundangan syariah atau selari dengan al Quran ialah dengan diversifying investment portfolio. Bahasa mudahnya, melakukan pelaburan dalam industry yang pelbagai.

Dalilnya,


Mari kita lihat ayat berikut, di bawah suluhan ekonomi Islam.


“Dan dia berkata  “Wahai anak-anakku! Janganlah kamu masuk (ke bandar Mesir) dari sebuah pintu sahaja, tetapi masuklah dari beberapa buah pintu yang berlainan...”
(Yusuf :12)


Diringkaskan, dalam ayat di atas, Nabi Yaakub as menasihati anak-anaknya yakni saudara kepada Nabi Yusuf as supaya memasuki pintu ke Kota Mesir untuk mendapatkan bantuan makanan, mungkin BR1M waktu itu, dengan pintu pintu yang berbeza. Harapannya, lebih kurang risiko, dan tinggilah probability untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Begitulah ahli ekonomi Islam, membuat adunan yang menarik. Gist daripada ayat Quran diaplikasi dalam aktiviti perekonomian, supaya ia tampak islamik dan patuh syariah.

Saudaraku,

Begitulah sifat al Quran yang sangat pemurah. Ia memberikan apa yang kita mahu. Mereka yang melihat ayat ayat quran dengan kaca mata ekonomi akan mendapatkan pelbagai teori ekonomi. Yang melihat al Quran untuk mencari ayat pengasih, dapat lah dia apa yang ia harapkan. Mereka yang melihat Quran untuk mendapat pencerahan sejarah, maka sejarah la yang digondol pulang.

Namun apakah yang sebenarnya al Quran ingin tawarkan kepada kita?


Kerana jika benar Quran turun untuk mengajarkan sains sebagai contoh, pastilah Rasulullah saw dan para sahabat merupakan pakar sains yang terkemuka. Namun, ternyata ia tidak.

Jadikah apakah fungsi al Quran atau mesej utama al Quran?

Dan sudahkah kita berinteraksi dengan Quran mengikut fungsi asal ia diturunkan? Kerana jika tidak, kita sebenarnya belum memanfaatkan asset dan potensi yang sangat besar yang ada pada Quran untuk mengembalikan kemulian Islam ini.


Huhu.


Post ribut, untuk kita sama-sama merenung kembali bagaimana kita telah berinteraksi dengan al Quran. Dengan kedatangan Ramadhan yang sudah semakin dekat, marilah kita celupakn diri kita sepenuhnya dengan sibghah Allah swt, sibghah al Quran...

Inspector Saahab
Siswa Sarjana Muda Kewangan Islam

No comments: