Monday, August 21, 2017

SCARCITY MENURUT TELUNJUK WAHYU 
Dua masalah utama yang menyebabkan munculnya disipilin ilmu ekonomi menurut pandangan ekonomi konvensional ialah sumber yang terhad dan juga keinginan manusia yang tidak terhad. Dua konflik ini melanda kehidupan manusia sehingga dikatakan munculnya ilmu perekonomian untuk membantu menguruskan sumber yang terhad yang sudah tertentu tidak mampu memenuhi keinginan manusia yang tidak terhad.


Sesetengah ahli ekonomi, mereka telah mendefinisikan ekonomi sebagai: "sains sosial yang mengkaji gelagat individu dan masyarakat membuat pilihan yang cekap dalam menggunakan sumber-sumber yang terhad untuk memenuhi kehendak-kehendak yang tidak terhad.” (Ahmad,2001).
Persoalannya, adakah pandangan ini selari dengan islam?

Sejak ekonomi islam mula mendapat tempat dalam lapangan kajian akademik, muncullah jaguh ekonomi islam dengan kerangka pemikiran islam atau islamic worldview menyaggah tanggapan atau isu yang dibangkitkan ini menggunakan dalil Quran dan Sunnah disertakan pendapat dan tafsiran ulamak muktabar.


Masalah sumber yang terhad atau ‘scarcity’ sebenarnya tidak tepat di sisi islam. Ini kerana, Allah swt telah menyediakan keperluan dan sumber yang mencukupi untuk seluruh manusia di bumi. Begitu banyak ayat Quran yang begitu sorih (jelas) berbicara akan fakta ini.


Namun begitu, sumber-sumber ini mungkin kelihatan ataupun ditanggap sebagai terhad bukan kerana keadaan alam ini, tetapi kerana kelemahan manusia itu sendiri. Ia sama ada manusia gagal menguruskan sumber yang memang mencukupi bahkan banyak itu ataupun ilmu-ilmu yang ada pada manusia belum mampu menerokai kekayaan sumber alam ini ataupun juga kerana kedangkalan manusia yang melihat sumber dari sudut kebendaan semata-mata.


Jadi adakah mempelajari ilmu ekonomi merupakan suatu yang sia-sia?

Ternyata tidak!


Mereka yang menuntut ilmu ini di bawah naungan wahyu dan sunnah pasti menemukan satu tempoh tarbiyah rabbaniyah yang tinggi nilainya. Dengan ilmu ekonomi inilah kita berasa kerdilnya ilmu manusia dalam meneroka sumber alam ini. Sungguh menginsafkan. Betapa ia mengajak kita membesarkan Allah swt, selaku pemilik Tunggal alam ini. Begitu banyak rahsia dan khazanah alam yang belum mampu kita terokai. Alangkah!

Jadi, kita keluar dari masalah asas yang didakwa oleh ahli ekonomi konvensional ini dengan keimanan bahawa sumber sebenarnya tidak terhad. Pada waktu yang sama, kita akui kelemahan diri kita dalam menyikapi sumber alam ini sehingga ia tampak terhad. Lalu apakah yang boleh kita pelajari lagi?


Di sinilah tuntunan wahyu memainkan peranan.

Allah swt mengajarkan manusia satu formula untuk berinteraksi dengan batasan ini melalui kitabnya yang tinggi dan mulia itu. Kitab yang datang dari sisi Allah, berupa kalam Allah swt itu diiktiraf ketinggian nilainya. Sehingga mengkaji rahsia-rahsia isi Quran mengangkat pemikiran umat ke suatu tingkatan yang tidak mampu diangkat oleh mana-mana kajian lain selain kajian Al-Quran.


A004 
Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam Ibu Suratan di sisi Kami - sangat tinggi (kemuliaannya), lagi amat banyak mengandungi hikmat-hikmat dan kebenaran yang tetap kukuh


Tetapi sedihnya hakikat ini tidak lagi diketahui secara umum. Jika tahu pun, belum lagi sampai ke dataran mahu mengamalkannya. Masih ramai umat islam terpusu-pusu dan terhegeh-hegeh mencari ketinggian dan kemuliaan dengan instrumen yang lain sehingga ada yang menempuh jalan kebathilan.

Bersambung?


Rujukan
Ahmad, S. (2001). Masalah Asas Ekonomi Dan Penyelesaiannya Menurut Islam. Jurnal Syariah, 9(1), 77–90.

No comments: