Tuesday, January 23, 2018

MASALAH & SOLUSIPetikan Buku 'Interaksi Dengan al-Qur'an'
Muassis Resources

 
Slogan الإسلام هو الحل  yang bermaksud Islam ialah solusi, Islam is the solution merupakan slogan yang dilaung-laungkan di era kebangkitan Islam pada tahun-tahun yang lampau terutamanya di negara-negara Arab timur tengah dalam menentang kezaliman pemimpin yang menindas rakyat dan menjadi tali barut penjajah serta mengajak orang ramai untuk kembali beramal denga Islam yang syumul sekaligus menolak ideologi-ideologi lain. Pilihan slogan ini adalah tepat. Ia bersesuaian dengan nature Al-Qur’an yang menjadi rujukan utama dalam Islam yang menawarkan solusi kepada pelbagai permasalahan dalam mendirikan ‘bangunan Islam’[1] dan mempertahankannya.

Tidaklah keterlaluan jika kita katakan sebahagian besar kandungan Al-Qur’an merupakan solusi, jawapan atau bimbingan yang diturunkan dari langit untuk menuntun pergerakan dakwah Rasulullah SAW dan para sahabat baginda sehinggalah Negara Islam pertama iaitu Madinah Munawarah tertegak dan stabil. Solusi-solusi Qur’ani ini turun sedikit demi sedikit selari dengan proses pergerakan dan penegakan Deenul Islam itu sendiri yang bermula dengan pengislahan individu-individu Muslim yang terdiri daripada para sahabat r.anhun, pembentukan keluarga Muslim, memimpin masyarakat, memperbaiki kerajaan dan mendirikan Daulah Islamiyah dalam tempoh hidup Rasulullah SAW.

Dengan berbekalkan solusi dari isi kandungan Al-Qur’an yang sama, generasi berikutnya meneruskan penyebaran Islam sehingga bergabungnya wilayah-wilayah Islam di bawah pemerintahan sistem Khilafah Islam dan di kemuncak ketamadunan Islam di abad-abad yang lepas, seluruh dunia tunduk pada World order[2] Islam. Pada kemuncak ini, sistem-sistem, aturan-aturan, neraca, prinsip-prinsip dalam aspek sosial, politik, ekonomi, ketenteraan, pendidikan dan sebagainya di peringkat global dicedok dari Islam yang bersumberkan wahyu Al-Qur’an.

Perhatikan ayat-ayat Al-Qur’an. Kesemuanya diturunkan dalam rangka pergerakan dan perjuangan ini. Masalah-masalah yang timbul sepanjang meniti jalan ini, satu persatu dijawab oleh ayat-ayat Al-Qur’an.

Ketika umat islam ditindas pada awal kemunculan mereka, ayat-ayat yang turun bertalu-talu menyuruh mereka bersabar atas apa yang menimpa mereka dan menyerahkan nasib dan balasan bagi musuh-musuh mereka dan musuh-musuh Allah itu sendiri kepada Allah SWT.وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا

Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.

وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا
Dan biarkanlah Aku (saja) bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
[Al-Muzammil :10-11]


Ketika masyarakat muslim itu sudah tidak tertahan lagi dengan penindasan yang mereka hadapi dan timbul perasaan ingin bangkit membalas dendam atas perbuatan-perbuatan kasar dan penderaan fizikal, turun lagi ayat-ayat yang meminta mereka terus bersabar dan menahan tangan mereka daripada membuat tindak balas dalam keadaan mereka belum cukup kekuatan.


قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
…Dikatakan kepada mereka: "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!...
[An-Nisa’-77]

Apabila mereka diuji dengan peristiwa boikot yang mencengkam keperluan hidup mereka, Al-Qur’an menjanjikan kepada mereka bahawa dalam setiap kesusahan itu pasti akan diiringi kesenangan menyebabkan mereka terus tabah dan bersabar dengan ujian jalan ini.

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا
Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan
[Al-Insyirah :5]

Apabila kota Mekah dilihat tidak lagi mampu menjadi medan yang boleh dijadikan tapak pergerakan dakwah Islam, lalu diturunkan surah al-Kahfi yang mengisyaratkan perlunya penghijrahan sehingga sebahagian daripada mereka diutus ke Habshah[3]. Kemudian ada pula Hijrah ke Madinah.

Apabila Negara Madinah tertubuh, turun pula ayat-ayat sebagai bekal dan solusi untuk berhadapan dengan serangan-serangan ideologi dan pemikiran daripada ahli kitab. Sejak meletusnya peperangan Badar dan disusuli peperangan-peperangan yang lain, turun pula ayat Qur’an untuk membimbing mereka dalam menyikapi peperangan tersebut dari segi persiapan, etika berperang, kepatuhan semasa berperang, menguruskan tawanan perang dan membahagi harta rampasan.

Kemudian ayat-ayat Qur’an terus turun sebagai solusi kepada pelbagai masalah dalam sistem masyarakat, rumah tangga Islam, muamalat, kepimpinan dan politik, hubungan dengan yang bukan Islam dan sebagainya. Kesemuanya dilihat mempunyai hubungan yang selari dan padu dengan perkembangan penegakan Islam di segenap sudut. Dalam keadaan inilah para sahabat berinteraksi dengan Al-Qur’an. Apabila masalah muncul, mereka menunggu solusi dari Al-Qur’an, seperti kisah Khaulah binti Tha’labah yang telah kita singgung sebelum ini.

Sekarang marilah kita lihat kepada realiti kita hari ini. Bagaimana kita berinteraksi dengan solusi-solusi yang ditawarkan oleh Al-Qur’an ini? Kita ada kitab berupa solusi di tangan, tetapi kehidupan kita jauh dari lapangan amal sebagaimana lapangan amal para sahabat r.anhum. Masalah-masalah yang kita hadapi tidak bersangkutan dengan solusi yang diberikan. Jikapun ada yang boleh dimanfaatkan dari Al-Qur’an ia adalah sebahagian kecil dan hanyalah serpihan manfaat yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang kecil bersifat peribadi, bukan tugas-tugas besar yang atas sebabnya Al-Qur’an diturunkan.


Kita tidak berada dalam arus pergerakan menegakkan Islam. Adakah Islam sudah tertegak? Adakah semua sistem, aturan, prinsip dan neraca Islam sudah diamalkan? Adakah world order hari ini mengikut selera Al-Qur’an ? Adakah rumah tangga kita bernuansakan Islam? Adakah system masyarakat, politik, ketenteraan, muamalat dan sebagainya mengikut telunjuk Al-Qur’an?


Kita pun setuju, jawapan bagi soalan-soalan di atas adalah tidak melainkan sebahagian kecil pada aspek-aspek tertentu. Tetapi kita tetap belum berada dalam lapangan atau pergerakan untuk memulakan ia atau meneruskan perjuangannya. Selagi mana kehidupan kita terpisah dari arus ini, selagi itu interaksi kita dengan ayat-ayat Al-Qur’an tidak ngam dan serasi. Seakan-akan Al-Qur’an berada di satu wadi[4] dan kita berada di wadi yang lain, jauh dan terpisah. 

[1] Hadith 3, matan Arbain An-Nawawi
[2] World order is an international-relations term meaning "the distribution of power and authority among the political actors on the global stage-Wikipedia
[3] Raheeq Makhtum
[4] Lembah

Monday, January 22, 2018

FI ZILAL QUR'AN, REVISIT #1Syarahan Bebas
Muqaddimah Fi Zilal Quran
Sayyid Qutb

Himpunan perenungan ini dinamakan sendiri oleh Sayyid Qutb sebagaiفي ظلال القران  yakni bermaksud di bawah bayangan, atau naungan al-Quran. Secara bahasa zilal boleh dimaksudkan bayang-bayang atau teduhan sesuatu seperti teduhan pokok, teduhan jambatan mahupun rumah. Dari sudut maknawi pula teduhan atau naungan ini boleh bermaksud berada di bawah perlindungan sesuatu yang lebih berkuasa. Sebagai contoh, kita katakan negeri-negeri Islam berada di bawah naungan Kerajaan Turki Uthmaniyah. Ini tidaklah secara bahasa bermaksud negeri-negeri itu berteduh di bawah bayangan Kerajaan yang lebih besar tetapi mereka nyaman mendapat perlindungan,perhatian dan penjagaan kerajaan yang lebih besar.
Kedua-dua maksud ini boleh digunakan untuk menyampaikan maksud dan perasaan yang cuba dikongsi oleh Sayyid Qutb berkenaan kehidupan di bawah Zilal al-Quran. Dalam al-Quran terdapat beberapa perkataan zilal atau bayang-bayang atau tempat berteduh atau naungan.

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ
Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.
(Yasin :56)
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan (yang teduh) dan (di sekitar) mata-mata air.
(Mursalaat :41)
Kedua-dua perkataan zilal ini digunakan untuk menggambarkan suasana yang nyaman, tempat berteduh yang menenangkan dan merehatkan. Perkataan zilal dalam redaksi Quran merujuk suasana syurga yang perasaannya tidak dapat kita bayangkan dengan pancaindera kita. Inilah yang cuba digambarkan oleh Sayyid Qutb, kehidupan di bawa teduhan al-Quran yang nyaman, merehatkan dan tenteram.