Friday, May 9, 2014

BERHALA PERKAUMANMulianya Manusia

Sayyid Quttb dalam tafsir Fi Zilalil Quran nya menulis satu perenggan yang cukup indah menerangkan kemuliaan manusia;


“Oleh sebab manusia mempunyai darjah kemuliaan dan ketinggian yang seluhur ini, maka Allah telah menjadikan tali hubungan yang mengikat umat manusia itu ialah tali hubungan yang diambil dari tiupan ilahi yang mulia, iaitu tali hubungan aqidah kerana Allah.

Oleh itu aqidah seseorang Mu’min merupakan tanahairnya, kaumnya dan keluarganya dan di atas aqidah inilah umat manusia harus bersatu padu bukannya seperti haiwan yang berpadu kerana rumput, kerana padang ragut, kerana kumpulan dan kerana pagar”


Kemuliaan manusia diiktiraf Allah swt melalui dua perkara iaitu;

Pelantikan manusia sebagai kahlifah;


“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat “ Sesungguhnya Aku hendak melantik khalifah di muka bumi”

 (Al Baqarah :30)


Dan penciptaan segala apa yang ada di bumi untuk kegunaan manusia;

“Dialah yang menciptakan untuk kamu segala apa yang ada di bumi”

(Al Baqarah :29)Sekarang apa pula yang dimaksudkan dengan kenyataan ini;


“Atas aqidah  inilah umat manusia harus bersatu padu bukannya seperti haiwan yang berpadu kerana rumput, kerana padang ragut, kerana kumpulan dan kerana pagar”Roh dan Jasad


Setiap insan komponen dirinya terdiri daripada roh dan jasad. Roh inilah yang merujuk kepada pegangan akidah dan keimanan manakala jasad pula merujuk kepada fisikal manusia, warna kulit, rupa paras, bangsa dan apa sahaja fisik yang boleh dilihat yang dinisbahkan kepada manusia.


Kedua komponen ini boleh mengikat manusia untuk bersatu. Contohnya, ada orang bersatu kerana percaya kepada perkara yang sama,seperti pegangan agama, akidah, ideology dan seumpamanya. Inilah ikatan roh. Ada pula sebahagian manusia terikat sesama yang lain kerana ikatan fizikal seperti hubungan nasab, kerana tinggal di tempat yang sama, pernah belajar bersama, menyokong pasukan bola sepak yang sama dan sebagainya. Inilah ikatan jasad.


Dan saya percaya ikatan roh yang paling kuat adalah keterikatan atas dasar akidah manakala ikatan jasad yang paling kuat pula atas dasar hubungan kekeluargaan.

Persoalannya, ikatan manakah yang diutamakan dan diangkat lebih tinggi daripada yang lain oleh al Quran ?


Dalam surah al Hujurat ayat persaudaraan yang dihafal banyak orang, Allah swt berfirman,

“Innamal mu’minunna ikhwah”

“Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara”


Daripada ayat ini al Quran mengajar kita tentang persaudaraan atau keterikatan yang sebenar iaitu berdasarkan aqidah dan keimanan mengatasi ikatan ikatan lain. Bahkan dalam konteks bahasa arab, apabila perkataan “innama” digunakan untuk penegasan, ia bukan sahaja bermaksud sesungguhnya, tetapi penegasan sesungguhnya serta menafikan faktor faktor lain.

Atau bahasa mudahnya, hanya orang beriman yang bersaudara.


Ini membuktikan bahawa ikatan roh sentiasa lebih tinggi daripada ikatan jasad, mengatasi hubungan darah daging, hubungan kebangsaan, geografi dan apatah lagi hubungan kerana minat artis yang sama atau menyokong partai partai politik yang sama.

Hal ini dikuatkan lagi dengan kisah Nabi Nuh dengan anaknya semasa Baginda memohon diselamatkan anaknya daripada bala banjir;


“Dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, “Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku dan sesungguhnya janji Engkau itulah benar. Dan Engkau adalah Hakim yang seadil-adilnya”


(Hud:45)

Lalu apa jawapan daripada Allah swt ?


“Allah berfirman, “Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), sesungguhnya (perbuatanya) perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaKu sesuatu yang kamu tidak mengetahui. Sesungguhnya  Aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan”


(Hud:46)


Dari sini kita dapat lihat bagaimana Allah swt meletakkan ikatan akidah dan keimanan jauh lebih tinggi daripada ikatan jasad meskipun ikatan jasad itu ialah ikatan darah daging, nasab kekeluargaan.
Atas kefahaman ini juga lah kita belajar melaui seerah, dalam peperangan Badar Kubra, ada sahabat Ar Rasul saw sanggup berhadapan, berperang bahkan membunuh ahli keluarga sendiri kerana tidak mempunyai akidah yang sama. Kerana mereka tahu keimanan itu mengatasi hubungan kekeluargaan.

Sebagai contoh;

Abu Ubaidah al Jarrah membunuh bapanya sendiri iaitu Abdullah al Jarrah. Umar al Khattab membunuh bapa saudaranya sendiri, Al Ash bin Hisyam bin al Mughirah dan Mus’ab bin Umair Al Badari sendiri meminta ikatan tangan terhadap saudaranya, Abu Aziz bin Umair yang menjadi tawanan perang diperketat. (Raheeq Makhtum)


Bukanlah fakta sejarah ini bertujuan untuk mengapi-apikan hubungan persaudaraan tetapi untuk menjelaskan betapa tingginya ikatan akidah, ikatan roh sehingga apabila ada konflik antara roh dan jasad, maka ikatan roh didahulukan.


Pra dan Pasca Islam

Islam datang, antara pembaharuan yang dibawa ialah membentuk fikrah ini. Ia meleburkan keterikatan jasad yang terlampau, yang menyebabkan perpecahan dan mengikat manusia dengan ikatan aqidah yang menyucikan.

Kita semua sedia maklum, masyarakat arab dahulu begitu taksub dengan semangat berpuak-puak atau term yang sering digunakan ialah semangat asobiyah sehingga mereka saling berbunuhan, bermasam muka, berperang meskipun disebabkan konflik yang remeh temeh.

Bukanlah salah untuk kita mengiktiraf ikatan jasad seperti ikatan kerana bangsa, negara, kaum, apatah lagi keluarga yang sangat dekat, tetapi semua ikatan ini tidak boleh mengatasi ikatan akidah dan sepatutnya ikatan ikatan jasad ini menambah perencah dalam mengharmonikan ikatan aqidah yang sepatutnya sedia utuh itu.


Tetapi hari ini kefahaman jahiliyyah seperti masyarakat arab sebelum kedatangan Islam kembali dihidupan bahkan datang dalam versi yang mengelirukan kerana bertopengkan agama. Kita tengok negara umat Islam berpecah belah kerana berbeza nama negara, walhal mereka berpegang kepada akqidah yang sama.


Umat Islam dibeza-beza oleh semangat perkauman yang kuat, dibezakan dengan wujudnya sempadan negara yang berbeza, warna kulit yang berbeza, pegangan politik yang berbeza, meskipun mempunyai ikatan aqidah yang sama. Bayangkan, bangsa Arab yang aqidah sama, warna kulit dan bahasa pertuturan yang sama turut berpecah belah kerana nama negara yang berbeza.


Inilah agenda musuh Islam sejak kejatuhan khalifah, memecah belahkan umat Islam dengan memperkenalkan idea nation state, dan membuat sempadan sempadan geografi yang tidak masuk akal tetapi mendarah daging dalam tubuh umat Islam.

Sehinggakan Malaysia dan Indonesia yang serumpun itu pun mahu bergaduh suatu masa dahulu, walhal menganut agama yang sama, warna kulit yang sama dan bahasa percakapan yang hampir sama. Dan semangat perkauman yang sempit ini, tidak membawa apa-apa manfaat kepada dakwah Islam melainkan menyebabkan larinya mereka yang belum memeluk Islam.


Manusia yang taksub dengan ikatan jasad, dan bersatu memperjuangkan ikatan jasad ini persis haiwan yang berpadu kerana rumput, kerana padang ragut, kerana kumpulan dan kerana pagar.
Itulah yang hendak disampaikan oleh Sayyid Quttb, tentang pemahaman yang silap yang hendak disucikan oleh al Quran.


Saudaraku,

Rugilah kalau kita yang berstatus du’at masih tidak boleh memahami hakikat ini. Memalukan jika kita menindas saudara seakidah kita kerana meletakkan ikatan kaum, bangsa atau negara di hadapan.
Dan meskipun ada masyarakat di sekeliling kita belum Islam, belum lagi terikat dengan ikatan aqidah dengan kita, juga tidak wajar kita menindas, mengancam dan mewujudkan permusuhan dengan mereka.

Kerana nikmat Islam ini hak bersama,

Mereka juga berhak untuk merasai nikmat ukhuwah Islamiyah. Maka sepatutnya ayat persaudaraan yang kita baca tadi menjadi roh untuk kita menggandakan usaha dakwah kepada mereka, bukannya mengambil sikap pentingkan diri dan berpegang kepada sangkaan sangkaan yang tidak berasas. Oleh itu, santuni mereka dengan baik dan penuh hikmah agar tersingkap segala prasangka dan terlihatlah keindahan agama yang maha tinggi ini.

Akhir kata,

Siapa yang menceroboh sebenarnya ? Eh.
Nastaghfirullah

Wallahu’alam

No comments: